Τρίτη 15 Ιουνίου 2021

Κλείνει συνεχώς η «ψαλίδα» των χρεών της ΔΕΗ προς τους διαχειριστές - Δικαστικό «κουβάρι» με αγωγές που εκκρεμούν


Σε τροχιά εξορθολογισμού έχει μπει το απίστευτο «κουβάρι» των χρεών της ΔΕΗ προς τους διαχειριστές, τα οποία προ διετίας, μαζί και με εκείνα προς τους εργολάβους, ανέρχονταν στα επίπεδα των 900 εκατ. ευρώ. Αν και για πολλά απ' αυτά έχουν κατατεθεί αγωγές που ακόμη εκκρεμούν στην Δικαιοσύνη, εντούτοις τον τελευταίο

ενάμιση χρόνο η «ψαλίδα» των οφειλών της ΔΕΗ προς ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ και ΔΑΠΕΕΠ, μειώνεται συνεχώς.

Καλή λειτουργική κερδοφορία και ενίσχυση της εισπραξιμότητας είχαν ως αποτέλεσμα τα χρέη της επιχείρησης προς τους τρεις διαχειριστές να έχουν περιοριστεί, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, μεταξύ 40% και 60%.

Το Δεκέμβριο του 2019, τα ποσά που χρωστούσε η ΔΕΗ στον ΑΔΜΗΕ σε σύγκριση με εκείνα που διεκδικούσε από αυτόν, ανέρχονταν σε 140 εκατ ευρώ. Σήμερα η «ψαλίδα» βρίσκεται στα 50 εκατ ευρώ. Δηλαδή το άνοιγμα έχει μειωθεί κατά 90 εκατ ευρώ ή κατά 64%.

Ακριβώς παρόμοια είναι και η μείωση (60%) προς τον ΔΕΔΔΗΕ, ενώ λίγο μικρότερη είναι στην περίπτωση του ΔΑΠΕΕΠ. Του χρωστούσε 270 εκατ ευρώ, ποσό που σήμερα έχει πέσει στα 170 εκατ ευρώ. Η μείωση εδώ είναι σχεδόν 40%.

Η «ψαλίδα» μπορεί να κλείνει, ωστόσο η εικόνα θα πάρει χρόνια για να ξεκαθαρίσει, καθώς εκκρεμούν σε βάρος της επιχείρησης μια πλειάδα αγωγών από τους διαχειριστές για πολλές από τις οποίες η ίδια έχει ασκήσει έφεση, χωρίς ακόμη να έχoυν εκδικαστεί. 

Κλοιός αγωγών

Τέτοια είναι η υπόθεση που εκδικάζεται στις 13/1/2022 στο Τριμελές Εφετείο Αθηνών κατά απόφασης του Πρωτοδικείου, η οποία επέβαλε στην ΔΕΗ να καταβάλει τόκους 62 εκατ. ευρώ που αναλογούν σε ένα βουνό ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων. Βασίζεται σε δύο αγωγές του ΑΔΜΗΕ, ύψους 540 εκατ ευρώ, που είχαν υποβληθεί τον Φεβρουάριο του 2015.

Διαβάζοντας τις οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης για το 2020, αποκαλύπτεται αυτό ακριβώς το περίπλοκο δικαστικό «κουβάρι», όπου ο ΑΔΜΗΕ εγείρει απαιτήσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων για χρεώσεις που η επιχείρηση συγκεντρώνει μέσω των τιμολογίων της και εν συνεχεία οφείλει να αποδώσει στον διαχειριστή.

Η πρώτη αγωγή διεκδικούσε την νομιμότοκη καταβολή 242,7 εκατ. ευρώ για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις τις οποίες η ΔΕΗ συγκεντρώνει από λογαριασμούς προμήθειας και αποδίδει στον ΑΔΜΗΕ, ο οποίος με τη σειρά του τις καταβάλει στο ΛΑΓΗΕ. Η δεύτερη, διεκδικούσε την νομιμότοκη καταβολή 232,6 εκατ. ευρώ επίσης για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις τις οποίες η ΔΕΗ συγκεντρώνει από λογαριασμούς προμήθειας και καταβάλει στον ΑΔΜΗΕ. 

Τον Ιούλιο του 2020, εκδόθηκε απόφαση που υποχρέωνε τη ΔΕΗ να καταβάλει:

* Ως προς την πρώτη αγωγή στον ΑΔΜΗΕ: 

Τους νόμιμους τόκους επί ποσού 188 εκατ ευρώ για το χρονικό διάστημα από τις 3-2-2015 έως την εξόφληση εκάστου εκ των επίμαχων τιμολογίων, που εξοφλήθηκαν μετά την ημερομηνία αυτή, καθώς και 19 εκατ ευρώ με τον νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής μέχρι την πλήρη εξόφληση.

* Ως προς την δεύτερη αγωγή στον μεν ΑΔΜΗΕ: 

Τους νόμιμους τόκους επί ποσού 227,6 εκατ. ευρώ για το χρονικό διάστημα από τις 3-2-2015 έως την εξόφληση εκάστου εκ των επίμαχων τιμολογίων, που εξοφλήθηκαν μετά την ημερομηνία αυτή, καθώς και ποσό 40,3 εκατ ευρώ με τον νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής μέχρι την πλήρη εξόφληση.

Και στον ΔΕΔΔΗΕ: 

Τους νόμιμους τόκους επί ποσού 5 εκατ. ευρώ για το χρονικό διάστημα από τις 3-2-2015 έως την εξόφληση εκάστου εκ των επίμαχων τιμολογίων, που εξοφλήθηκαν μετά την ημερομηνία αυτή, καθώς και ποσό 244.600 ευρώ με τον νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής μέχρι την πλήρη εξόφληση.

Σωρευτικά, οι τόκοι που αναλογούν στις παραπάνω ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις ανέρχονται σε 62 εκατ. ευρώ.

Το «κουβάρι» περιπλέκεται περαιτέρω, καθώς η ΔΕΗ έχει επιδώσει εξώδικο στον ΑΔΜΗΕ (δίχως ο τελευταίος να έχει απαντήσει) με το οποίο ζητά να της καταβληθεί ποσό συνολικού ύψους 14 εκατ. ευρώ για τόκους υπερημερίας από τιμολόγια που ενσωματώνουν οφειλές προς αυτήν από το Μάρτιο του 2012 έως και την 2/2/2015.

Μάλιστα τον Οκτώβριο του 2017 είχε εκδικαστεί (δίχως να έχει ακόμη εκδοθεί σχετική δικαστική απόφαση) και τρίτη αγωγή του ΑΔΜΗΕ κατά της ΔΕΗ με την οποία ζητούσε να του καταβάλει νομιμότοκα ποσό 406,4 εκατ. ευρω για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις, οι οποίες επίσης προκύπτουν από τη συμμετοχή της στην χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Αφορούν συγκεκριμένα μη ανταγωνιστικές χρεώσεις δυνάμει τιμολογίων ΑΔΜΗΕ. 

Η υπόθεση επαναδικάστηκε στις 7-1-2021 και αναμένεται η έκδοση της απόφασης. Οι τόκοι που αναλογούν στις εν λόγω ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις ανέρχονται σε 59 εκατ. ευρώ.

 

Γιώργος Φιντικάκης 

energypress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου