Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021

Αυξήθηκαν αντί να μειωθούν οι ρευματοκλοπές στο δίκτυο διανομής – Η ΡΑΕ αποφασίζει μέτρα για τις «μη τεχνικές απώλειες»


Το θέμα των μη τεχνικών απωλειών του δικτύου διανομής, των περίφημων ρευματοκλοπών αναμένεται να μπει εκ νέου στο μικροσκόπιο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Πρόκειται για μια σοβαρή παθογένεια της αγοράς ηλεκτρισμού που επιβαρύνει τους προμηθευτές και έμμεσα τους καταναλωτές, οι οποίοι επωμίζονται το αυξημένο κόστος των ρευματοκλοπών. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με στοιχεία που έχει στη διάθεσή

της η ΡΑΕ, ενώ ο ΔΕΔΔΗΕ έχει βελτιώσει μέσω των επενδύσεών του το συντελεστή των τεχνικών απωλειών του δικτύου, εντούτοις τα τελευταία χρόνια οι συνολικές απώλειες του δικτύου έχουν αυξηθεί από 6% σε 9% της καταναλισκόμενης ενέργειας ακριβώς λόγω των έξαρσης των ρευματοκλοπών. 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τη μεθοδολογία που έχει αποφασίσει η ΡΑΕ για τον υπολογισμό του απαιτούμενου εσόδου του Διαχειριστή, που πρέπει να ανακτηθεί μέσω των χρεώσεων χρήσης δικτύου, πλέον συνυπολογίζονται και τα κίνητρα για τον περιορισμό των απωλειών ενέργειας στο δίκτυο. 

Πρακτικά από τη δεύτερη ρυθμιστική περίοδο η οποία ξεκινά το 2025, ο ΔΕΔΔΗΕ υποχρεούνται να μειώνει κατά ένα συγκεκριμένο ποσοστό τις μη τεχνικές απώλειες του δικτύου έως ότι αυτές μηδενιστούν σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Εάν δεν πιαστεί ο στόχος μείωσης, τότε το υπολειπόμενο ποσό θα το χρεώνεται ο ίδιος, ενώ αντίθετα εάν ξεπεράσει το στόχο θα καρπώνεται το όφελος στα ταμεία του. 

Η ΡΑΕ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, αναμένεται να προχωρήσει άμεσα στον καθορισμό των αριθμητικών παραμέτρων για τη μείωση των μη τεχνικών απωλειών του δικτύου. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μεθοδολογία της ΡΑΕ αναφέρει συγκεκριμένα ότι από τη 2η Ρυθμιστική Περίοδο Διανομής, στο επιτρεπόμενο έσοδο του ΔΕΔΔΗΕ περιλαμβάνονται δαπάνες που αντιστοιχούν στο εύλογο κόστος του Διαχειριστή του Δικτύου για την εξασφάλιση των αναγκαίων ποσοτήτων ενέργειας προς αντιστάθμιση των συνολικών απωλειών ενέργειας στο Δίκτυο Διανομής. Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στη μεθοδολογία η ΡΑΕ είναι υποχρεωμένη να πάρει απόφαση με χρονικό ορίζοντα εφαρμογής από τη 2η Ρυθμιστική Περίοδο,, η οποία να καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού του ποιες είναι τεχνικές και ποιες μη τεχνικές απώλειες δικτύου αλλά και να ορίζει το μηχανισμό κινητροδότησης του ΔΕΔΔΗΕ. Κυρίως δε, ποιο θα είναι το βάθος χρόνου μηδενισμού των μη τεχνικών απωλειών και συνεπώς κατά ποιο ποσοστό θα είναι υποχρεωμένος ο Διαχειριστής να μειώνει κάθε χρόνο τις ρευματοκλοπές και τις λοιπές απώλειες δικτύου. 

Ο μηχανισμός θα περιλαμβάνει ενδεικτικά τον τρόπο προσδιορισμού των δαπανών, την κατηγοριοποίησή τους και προβλέπεις για σχετική εκκαθάριση του απαιτούμενου εσόδου. 


Χρήστος Στεφάνου 

energypress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου