Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021

Ψηφιακή εφαρμογή για τη διαχείριση και ανάλυση δεδομένων έργων ΑΠΕ αναπτύσσει η ΔΕΗ


Το παράδειγμα του ΑΔΜΗΕ και του επιτυχημένου app IPTO Analytics θέλει να ακολουθήσει η ΔΕΗ, στα πλαίσια της νέας εποχής, όπου η ψηφιακότητα έχει έρθει στο προσκήνιο και οι ΑΠΕ είναι ο τομέας στον οποίο επικεντρώνει το ενδιαφέρον της.

Στα πλαίσια αυτά, θέλει να αναπτύξει ένα δικό της συστήματος

διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων έργων ΑΠΕ και την αντίστοιχη εφαρμογής mobile app. Για το σκοπό αυτό, έχει προκηρύξει σχετικό διαγωνισμό, με το συνολικό προϋπολογισμό του έργου, κατά την εκτίμηση της ΔΕΗ, να ανέρχεται σε 400 χιλ. ευρώ. 

Το σύστημα θα λαμβάνει στοιχεία από βάσεις δεδομένων της εταιρίας και θα προσφέρει μια σειρά από διαφορετικές αναφορές που θα προσφέρουν στους χρήστες πληροφορίες σχετικά με τις εγκαταστάσεις ΑΠΕ της εταιρίας καθώς και την απόδοση τους. 

Οι χρήστες θα είναι σε θέση να παραμετροποιούν τα report που βλέπουν μέσα από μια σειρά προκαθορισμένων φίλτρων και επιλογών. Ανάλογα με το περιεχόμενο των δεδομένων, τα reports θα οπτικοποιούνται σε διάφορες μορφές (π.χ. πίνακες, γραφήματα, χάρτες, dashboards). 

Η πλατφόρμα θα είναι προσβάσιμη μέσω Web based Graphical User Interface (GUI), από υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο ή tablet.   

Η βάση δεδομένων (analytics database) της πλατφόρμας θα στηθεί για τους σκοπούς του έργου και σε αυτή θα αποθηκεύονται σε μοντελοποιημενη μορφή τα δεδομένα που θα παρουσιάζονται στα reports.

Σε πρώτο επίπεδο, τα στοχεία που θα παρουσιάζονται μέσω της εφαρμογής θα είναι η συνολική εικόνα των έργων ΑΠΕ (παραγωγή, KPI παραγωγής, βλαβών, ωρών λειτουργίας κ.α.), καθώς και η ναλυτική εικόνα ανά τεχνολογία/έργο (ισχύς έργων, σύνδεση έργων, KPI ανά έργο, σύνδεση στο Scada του κάθε έργου ή link σε αυτό).

Σε δεύτερο επίπεδο, θα παρουσιάζονται και επεξεργασμένα δεδομένα που θα αφορούν:

-Μετρήσεις παραγωγής και σύγκριση μεταξύ έργων, καλύτερη/χειρότερη χρονική περίοδο, μεγαλύτεροι χρόνοι απώλειας σύνδεσης, περιοδικότητα παραγωγής, περιοδικότητα διακοπών σύνδεσης   

-Στατιστικά reports (confidence interval & confidence level ανά έργο βασισμένο σε ιστορικά δεδομένα της παραγόμενης ισχύος, report με anomalies detection σε ιστορικά δεδομένα για τον εντοπισμό εξαιρετικών ανωμαλιών σε παρελθοντικά data)

-Εκτίμηση μελλοντικής παραγωγής με δεδομένα προβλεψης καιρού (χρησιμοποιώντας δεδομένα προβλέψεων για τις επόμενες 72 ώρες, θα γίνεται εκτίμηση με βάση και παρελθοντικά δεδομένα ως προς την εκτιμώμενη παραγωγή, ενώ χρησιμοποιώντας παρελθοντικά δεδομένα βλαβών/προγραμματισμένων επισκευών θα εκτιμώνται πιθανότητες απώλειας παραγωγής)

-Alarming mechanism για τα data της προηγούμενης ημέρας/μήνα (σε συνδυασμό με τα ορισμένα από την εταιρία alarm thresholds και σε σύγκριση με την εκτίμηση παραγωγής, αν η συνολική παραγωγή ημέρας ή μήνα πέσει κάτω από το κατώφλι θα καταγράφεται alarm, πιθανά κανάλια επικοινωνίας alarm: email/sms/mobile app).

Όλα τα παραπάνω θα είναι διαθέσιμα και μέσω mobile app, το οποίο θα μπορεί να λάβει push notifications σχετικά με alarms  και θα είναι διαθέσιμο σε iOS και Android.

Το web portal της εφαρμογής θα είναι ένα web application με το οποίο θα παρουσιάζονται τα reports στους χρήστες, θα γίνονται τα ζητούμενα παραγόμενα (γραφήματα, excel files κλπ.), θα είναι προσβάσιμη η τρέχουσα εικόνα και θα γίνεται η διαχείριση του συστήματος (διαχείριση χρηστών, έργων κλπ.).   

 

 

Γιάννα Παπαδημητρίου 

energypress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου