Τρίτη 3 Μαΐου 2022

«Παράθυρο» του ACER για πρόσκαιρο πλαφόν σε επόμενες εκτινάξεις της χονδρεμπορικής ρεύματος – Αποζημίωση στους παραγωγούς με κόστος πάνω από το «ταβάνι»


Το ενδεχόμενο παρέμβασης στον τρόπο καθορισμού της χονδρεμπορικής τιμής του ρεύματος, με σκοπό την αποκλιμάκωσή της, αφήνει ανοικτό στην τελική του έκθεση ο Οργανισμός της ΕΕ για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER). Σύμφωνα ωστόσο με τον ACER, ένας τέτοιος μηχανισμός επιβολής ανώτατου ορίου στις τιμές δεν είναι άμεσης εφαρμογής, δηλαδή δεν

θα μπορούσε να εφαρμοσθεί τώρα, αλλά θα ήταν δυνατόν να προετοιμαστεί για το μέλλον, ώστε να αποσοβηθούν πιθανές επόμενες ενεργειακές κρίσεις. 

Όσον αφορά την τρέχουσα κρίση, όπως έγραψε το energypress, στην έκθεσή του για την αξιολόγηση του υφιστάμενου σχεδιασμού του Target Model, o ACER τάσσεται κατά των παρεμβατικών μέτρων στις αγορές ηλεκτρισμού, οι οποίες όπως σημειώνει είναι πιθανό να προκαλέσουν στρεβλώσεις στην αγορά, ιδίως μεσοπρόθεσμα έως μακροπρόθεσμα, δημιουργώντας το ρίσκο λανθασμένων επενδυτικών επιλογών σε σχέση με τις μελλοντικές ανάγκες του ευρωπαϊκού ενεργειακού συστήματος. 

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Οργανισμός επισημαίνει ότι ο τρέχων τρόπος με τον οποίο καθορίζονται οι τιμές αποτελεί την καλύτερη επιλογή. Μάλιστα, υπογραμμίζει πως ο τρόπος αυτός έχει συμβάλει στην άμβλυνση του κόστους του ηλεκτρισμού, αποφέροντας οφέλη που υπολογίζονται σε 34 δισ. ευρώ για το 2021. 

Ενεργοποίηση σε σαφώς καθορισμένες συνθήκες 

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, στην έκθεση υποδεικνύει μερικές επιλογές που συζητιούνται στους ακαδημαϊκούς κύκλους και τις οποίες οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων ίσως θα ήθελαν να εξετάσουν, για τη θωράκιση σε ενδεχόμενες μελλοντικές περιόδους παρατεταμένων υψηλών τιμών. «Τέτοια μέτρα δεν αποτελούν άμεσες επιλογές για την άμβλυνση των ανατιμητικών πιέσεων που καταγράφονται τώρα, αλλά μπορούν να μετριάσουν τις ανησυχίες για το ότι ίσως χρειάζεται κάποια πρόσθετη ασφαλιστική δικλείδα έναντι μελλοντικών σοκ στις τιμές της ενέργειας», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Έτσι, στις παρεμβάσεις που θα πρέπει να εξεταστούν προς αυτή την κατεύθυνση, ο Οργανισμός περιλαμβάνει την παροδική αναστολή του τρόπου με τον οποίο καθορίζονται οι τιμές σε περιπτώσεις ενεργειακής κρίσης, με την εφαρμογή μίας «βαλβίδας εκτόνωσης» για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Όπως υπογραμμίζει, ένας τέτοιος μηχανισμός πρόσκαιρου περιορισμού των τιμών (δηλαδή πλαφόν) θα πρέπει να ενεργοποιείται υπό σαφώς καθορισμένες συνθήκες (π.χ. ασυνήθιστα υψηλές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, αυξημένες σε σύντομο χρονικό διάστημα) και να παραμένει ενεργός για συγκεκριμένο χρόνο (π.χ. μερικές εβδομάδες ή ένα μήνα). 

Παράλληλα το μέτρο, παραλλαγές του οποίου βρίσκονται σε εφαρμογή στο Τέξας και την Αυστραλία, θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι παραγωγοί θα αποκομίζουν επαρκή έσοδα. Επομένως, θα απαιτούσε ένα μηχανισμό αποζημίωσης για τους παραγωγούς που θα είναι σε θέση να αποδείξουν ότι το κόστος τροφοδοσίας τους ξεπερνά το πλαφόν που θα τεθεί. 

Πώς λειτουργεί σε Τέξας και Αυστραλία 

Σύμφωνα με τον Οργανισμό, ένας τέτοιος μηχανισμός θα μπορούσε να αποδειχθεί σημαντική παρέμβαση στη διαμόρφωση των τιμών, ως εκ τούτου εγκυμονεί κινδύνους. Ωστόσο, αυτός ο κίνδυνος θα μετριαστεί υπό την προϋπόθεση ότι το μέτρο θα τεθεί σε ισχύ έγκαιρα και υπό την προϋπόθεση ότι τα καθοριστικά χαρακτηριστικά του είναι σαφή και διαφανή. Επίσης, εάν προκριθεί αυτό το μέτρο, το μεγαλύτερο όφελος θα προέκυπτε αν υπήρχε συντονισμός σε επίπεδο Ε.Ε., βάσει της εμπειρίας εφαρμογής του στις αγορές που έχει ήδη θεσπιστεί.

Και οι δύο αγορές προβλέπουν κανονική εκκαθάριση της αγοράς, μέχρι το σημείο όπου οι σταθερές υψηλές τιμές έχουν φτάσει στο «κατώφλι» ενεργοποίησης του μηχανισμού. Στο Τέξας, υπολογίζονται τα συσσωρευμένα κέρδη σε ένα έτος, ως η διαφορά μεταξύ του λειτουργικού κόστους (που ορίζεται από το φυσικό αέριο), και της τιμής ηλεκτρικής ενέργειας σε πραγματικό χρόνο. 

Το κατώφλι ορίζεται στο τριπλάσιο του Cost of New Entry (CONE) νέων ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων. Όταν επιτευχθεί αυτό το όριο, η τιμή στην αγορά μειώνεται προσωρινά. Στη συνέχεια, σύμφωνα με καθορισμένα κριτήρια, αυξάνεται και πάλι αυτόματα, με την επαναφορά της κανονικής διαμόρφωσης των τιμών. 

Στην Αυστραλία, ο μηχανισμός ενεργοποιείται όταν το άθροισμα των spot τιμών για τις προηγούμενες επτά ημέρες φτάσει το «Σωρευτικό Όριο Τιμολόγησης» (CPT) ή όταν

το άθροισμα των τιμών σε μία από τις αγορές επικουρικών υπηρεσιών τις προηγούμενες επτά ημέρες υπερβαίνει έξι φορές το CPT. «Η Περίοδος Διοικητικά Οριζόμενης Τιμής» ολοκληρώνεται όταν η σωρευτική τιμή μειωθεί κάτω από το CPT.

 

energypress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου