Τετάρτη 4 Μαΐου 2022

ΔΕΗ: «Παγώνει» το πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών σε στελέχη της

Στην αναστολή του προγράμματος διάθεσης δωρεάν μετοχών της ΔΕΗ σε διευθυντικά στελέχη της, που αποτέλεσε αντικείμενο κριτικής το τελευταίο διάστημα, προχώρησε η εισηγμένη. 

ΔΕΗ: «Παγώνει» το πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών σε στελέχη της

Στην αναστολή του προγράμματος διάθεσης δωρεάν μετοχών της ΔΕΗ σε διευθυντικά στελέχη της, που αποτέλεσε αντικείμενο κριτικής το τελευταίο διάστημα, προχώρησε η εισηγμένη. Με σχετική ανακοίνωσή της η ΔΕΗ γνωστοποίησε πως το δικαίωμα των στελεχών, που περιλαμβάνουν και τον διευθύνοντα σύμβουλο, να λάβουν δωρεάν μετοχές στο πλαίσιο της πολιτικής αποδοχών, επιβράβευσης και κινήτρων της εταιρείας «δεν έχει ασκηθεί ούτε

πρόκειται όσο διαρκεί η κρίση». Πρόκειται για πρόγραμμα παροχής κινήτρων και επιβράβευσης στελεχών που προβλέπει αγορά και δωρεάν διάθεση μετοχών, το οποίο ψηφίστηκε από τη γενική συνέλευση των μετόχων της ΔΕΗ τον Ιούνιο του περασμένου χρόνου.

Το πρόγραμμα προβλέπει τη δωρεάν διάθεση έως και 1,856 εκατομμυρίου μετοχών της ΔΕΗ στους διευθυντές, στους γενικούς διευθυντές, στους διευθύνοντες συμβούλους και στους αναπληρωτές διευθύνοντες θυγατρικών της ΔΕΗ (94% του συνολικού προγράμματος) και στον διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ (6% του συνολικού προγράμματος). Χωρίζεται σε τέσσερις φάσεις διάθεσης, από το 2022 έως και το 2025, και η χορήγηση ή μη των μετοχών, όπως και το πλήθος τους, συνδέεται με την επίτευξη στόχων που αφορούν τις επιδόσεις της εταιρείας και ειδικά της μετοχής της. Χρηματοδοτείται από τα ίδια κεφάλαια της ΔΕΗ, μέσω των οποίων γίνονται αγορές ιδίων μετοχών από το Χρηματιστήριο.

«Δεν πρόκειται να ασκηθεί το δικαίωμα και να διανεμηθούν δωρεάν μετοχές όσo διαρκεί η κρίση», τονίζει η επιχείρηση.

Σε επικοινωνία της «K» με τους αρμόδιους εκπροσώπους της επιχείρησης, κατέστη σαφές πως «δεν πρόκειται να ασκηθεί το δικαίωμα και να διανεμηθούν δωρεάν μετοχές ενόσω διαρκεί η κρίση». Ομως έγινε εξίσου σαφές πως το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών από την αγορά θα συνεχιστεί, «αφού οι μετοχές αυτές αποτελούν περιουσιακό στοιχείο και το ίδιο το πρόγραμμα αγορών στηρίζει την τιμή της μετοχής της εισηγμένης». Η έναρξη της υλοποίησης του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών –ώστε να υπάρχουν στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας για δωρεάν διάθεση σε στελέχη της– ανακοινώθηκε στις 24 Δεκεμβρίου του 2021 και ξεκίνησε, μέσω τραπεζικής χρηματιστηριακής, τον Φεβρουάριο.

Οπως αναφέρεται στην ετήσια οικονομική έκθεση, «στο πλαίσιο των ανωτέρω προγραμμάτων δωρεάν διάθεσης μετοχών, ο Ομιλος και η Μητρική Εταιρεία προέβησαν σε αγορά ιδίων μετοχών βάσει των διατάξεων του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018. Συγκεκριμένα, η Μητρική Εταιρεία εντός του Φεβρουαρίου 2022 απέκτησε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών 706.238 ίδιες μετοχές με μέση σταθμισμένη τιμή κτήσης 8,541 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 6 εκατ., που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,1849% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας». Χθες Τρίτη η τιμή της μετοχής της ΔΕΗ έκλεισε στα 7,33 ευρώ με ημερήσια υποχώρηση της τάξεως του 4,18%, διαμορφώνοντας την κεφαλαιοποίησή της στα 2,8 δισεκατομμύρια.

 

 

 

www.kathimerini.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου