Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021

Τέσσερα νέα έργα μείζονος σημασίας για τον ΔΕΔΔΗΕ - Οι προβλέψεις για την πορεία των έξυπνων μετρητών ως το 2030

 

Ενέκρινε η ΡΑΕ το χαρακτηρισμό τεσσάρων έργων του ΔΕΔΔΗΕ ως «Έργα Μείζονος Σημασίας», καθώς και την παροχή πρόσθετης απόδοσης για τα έργα αυτά και του καθορισμού της ωφέλιμης ζωής

κάθε έργου για τον υπολογισμό των αποσβέσεων.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τα εξής έργα:

Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπέβαλε ο διαχειριστής αναφορικά με την πορεία των έξυπνων μετρητών, προβλέπεται να υπάρχουν σωρευτικά 41.000 φέτος, ενώ το σύνολο θα αυξηθεί από τους 1.641.000 το 2025 σε 4.454.000 το 2027 και αργότερα σε 7.354.000 το 2030.

Η πορεία αποτυπώνεται στον εξής πίνακα:

Τέλος, αξίζει να σημειώσουμε ότι τον Ιούνιο η ΔΕΗ έλαβε ώθηση στην προσπάθειά της, καθώς υπέγραψε συμφωνία με την ΕΤΕπ για μια νέα χρηματοδότηση ύψους 330 εκατ. ευρώ, η οποία αφορά την αναβάθμιση του δικτύου και τις εγκαταστάσεις των έξυπνων μετρητών.

 

energypress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου