Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου 2021

Πραγματοποιήθηκε χθες, στο Χρηματιστήριο Ενέργειας, η πρώτη συναλλαγή πώλησης λιγνιτικής ενέργειας της ΔΕΗ στο πλαίσιο της συμφωνίας που επετεύχθη με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.


Το πακέτο λιγνιτικής ενέργειας που υποχρεούται να διαθέσει η ΔΕΗ το 2021 ανέρχεται σε 2,5 TWh (με βάση την παραγωγή του 2020) και πουλήθηκε στη forward αγορά, ως ενέργεια βάσης (baseload) για το 4ο τρίμηνο του 2021, ενώ η συναλλαγή έκλεισε με discount στα 153,5 ευρώ/MWh. Σημειώνεται ότι η τιμή DAM της αγοράς ήταν στα 157,04 ευρώ/MWh και η τιμή θεωρήθηκε από την αγορά

σχετικά υψηλή.

Η συμφωνία προβλέπει ότι η ΔΕΗ θα πωλεί ανά τρίμηνο προθεσμιακά προϊόντα ηλεκτρικής ενέργειας στα οργανωμένα χρηματιστήρια, δηλαδή στο ευρωπαϊκό ενεργειακό χρηματιστήριο (ΕΕΧ) ή το ελληνικό χρηματιστήριο ενέργειας (HEnEx), ώστε οι αγοραστές να προμηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια σε σταθερή τιμή κάθε μέρα κατά τη διάρκεια του εν λόγω τριμήνου. Έτσι θα ενισχυθεί η δυνατότητα των ανταγωνιστών της ΔΕΗ να προμηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια χονδρικής στην προθεσμιακή αγορά και να προστατεύονται από την αστάθεια των τιμών.

H ΔΕΗ θα πρέπει να διαθέσει μέσω διμερών συμβολαίων στους ιδιώτες προμηθευτές το 2021 το 50% της λιγνιτικής παραγωγής της προηγούμενης χρονιάς και, ακολούθως, το 40% το 2022 και άλλο ένα 40% το 2023.

Η συνεισφορά του λιγνίτη στο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής της χώρας μειώνεται σχεδόν κάθε χρόνο από το 2004 ως σήμερα και η λιγνιτική ηλεκτροπαραγωγή  έπεσε από 27,4 TWh το 2010 (63% της ζήτησης), σε 10,4 TWh το 2019 (20% της ζήτησης). Σύμφωνα με την Eurostat, η συνολική κατανάλωση λιγνίτη στην Ελλάδα, περιορίστηκε από τα 26,62 εκατομμύρια τόνους το 2019 σε 13,56 εκατομμύρια τόνους το 2020, και η παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη μειώθηκε κάτω από το 10% της συνολικής παραγωγής το 2020, δηλαδή περίπου 5 ΤWh.

Επομένως το πακέτο που υποχρεούται να διαθέσει η ΔΕΗ το 2021 ανέρχεται σε 2,5 TWh και πουλήθηκε στη forward αγορά, ως ενέργεια βάσης (baseload) για το 4ο τρίμηνο του 2021 ενώ η συναλλαγή έκλεισε με discount στα 153,5 ευρώ/MWh. Σημειώνεται ότι για σήμερα η τιμή DAM της αγοράς ήταν στα 157,04 ευρώ/MWh. Η τιμή θεωρήθηκε από την αγορά σχετικά υψηλή.

Η συμφωνία με την Κομισιόν

Υπενθυμίζεται ότι βάσει των νομικά δεσμευτικών μέτρων που έχει αναλάβει η Ελλάδα, η ΔΕΗ προβλέπεται να πωλεί ανά τρίμηνο προθεσμιακά προϊόντα ηλεκτρικής ενέργειας μέσω του ελληνικού χρηματιστηρίου ενέργειας (HEnEx). Ως εκ τούτου, οι αγοραστές θα προμηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια σε σταθερή τιμή κάθε μέρα κατά τη διάρκεια του εν λόγω τριμήνου με σκοπό να ενισχυθεί η δυνατότητα των ανταγωνιστών της ΔΕΗ να προμηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια χονδρικής στην προθεσμιακή αγορά και να προστατεύονται από την αστάθεια των τιμών.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας η ΔΕΗ θα αποκτήσει καθαρή θέση πωλητή στο EEX και/ή στο HEnEx, πράγμα που σημαίνει ότι οι πωλήσεις των εν λόγω προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας που πραγματοποιεί θα πρέπει να υπερβαίνουν τις αγορές της κατά συγκεκριμένο όγκο. Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλιστεί η διάθεση επαρκών ποσοτήτων χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας στους ανταγωνιστές της. Οι ποσότητες που θα πωλούνται υπολογίζονται ως μερίδιο της λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ. Ως εκ τούτου, η υποχρέωση της ΔΕΗ μειώνεται αναλογικά προς τη λιγνιτική ηλεκτροπαραγωγή της.

Η ΔΕΗ θα αποκτήσει καθαρή θέση πωλητή στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας γεγονός που σημαίνει ότι οι πωλήσεις των εν λόγω προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας που πραγματοποιεί θα πρέπει να υπερβαίνουν τις αγορές της κατά συγκεκριμένο όγκο. Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλιστεί η διάθεση επαρκών ποσοτήτων χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας στους ανταγωνιστές της.

Οι ποσότητες που θα πωλούνται υπολογίζονται ως μερίδιο της λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ και η υποχρέωση της ΔΕΗ θα μειώνεται αναλογικά προς τη λιγνιτική ηλεκτροπαραγωγή της.

Υπενθυμίζεται ότι η Επιτροπή είχε ζητήσει τη γνώμη των παραγόντων της αγοράς για τα προτεινόμενα μέτρα, και αυτοί δήλωσαν ότι είναι κατάλληλα για την αντιμετώπιση των ανησυχιών της Επιτροπής όσον αφορά τον ανταγωνισμό, με την επιφύλαξη ορισμένων τροποποιήσεων που αποτελούν το αντικείμενο της σημερινής απόφασης. Έτσι με τα προτεινόμενα μέτρα αντιμετωπίζεται πλήρως η παραβίαση που διαπίστωσε η Επιτροπή στην απόφασή της το 2008, δεδομένου του ελληνικού σχεδίου για τον παροπλισμό όλων των υφιστάμενων λιγνιτικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής έως το 2023, σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς στόχους της Ελλάδας και της ΕΕ.

mononews.gr

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου