Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021

Μάχη με το χρόνο θα δώσει η ΔΕΗ στην Εύβοια – Τα αντιπλημμυρικά έργα που αναλαμβάνει


Μάχη με το χρόνο θα δώσει η ΔΕΗ, προκειμένου να ολοκληρώσει έγκαιρα τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας για τη συγκράτηση του εδάφους, τον περιορισμό της διάβρωσης και της επιφανειακής απορροής στην περιοχή της Λίμνης Ευβοίας, μετά τον ορισμό της από το ΥΠΕΝ ως αναδόχου αποκατάστασης.

Στην απόφαση του ΥΠΕΝ, ως καταληκτική προθεσμία

ολοκλήρωσης των εργασιών ορίζεται η 17η Δεκεμβρίου 2021, όμως, όπως όλοι κατανοούν, όσο πιο γρηγορά ολοκληρωθεί κάθε μέρος του έργου, τόσο μικρότερη θα είναι η έκθεση των κατοίκων στους κινδύνους που απορρέουν από πλημμυρικά φαινόμενα που ενδέχεται να πλήξουν την περιοχή πριν την καταληκτική αυτή ημερομηνία.

Εξ ου και η ΔΕΗ προτίθεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να ανταπεξέλθει στο καθήκον που της ανατέθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα.

Τα αντιπλημμυρικά έργα, συνολικού προϋπολογισμού ύψους 1.977.490 ευρώ, θα εκτελεστούν σε περιοχή επέμβασης έκτασης 34.866 στρεμμάτων, όπου θα κατασκευαστούν: 

-κορμοδέματα κατά την κατεύθυνση των ισοϋψών με ειδική κατασκευή καιτρόπο για τον περιορισμό της επιφανειακής διάβρωσης και απορροής, 

-σανιδότοιχοι κατά την κατεύθυνση των ισοϋψών μικρού ύψους για τον περιορισμό της διάβρωσης και της επιφανειακής απορροής στις θέσεις που δεν υπάρχει υλικό ξυλώδους κεφαλαίου,

-κλαδοπλέγματα με τη συγκέντρωση και την τοποθέτηση κατά μήκος των ισοϋψών των υπολειμμάτων υλοτομίας των απονεκρωθέντων δέντρων, κυρίως σε εδάφη μικρών κλίσεων, με σκοπό την προστασία τους από τη διάβρωση και την επιφανειακή απορροή, 

-ξυλοφράγματα σε μικρές χαραδρώσεις και ρέματα για την αποτροπή της αξονικής διάβρωσης και τη συγκράτηση φερτών υλικών. 

Με τον ορισμό της ΔΕΗ ως αναδόχου αποκατάστασης, δεν θίγονται στο παραμικρό τα εμπράγματα δικαιώματα του Ελληνικού Δημοσίου επί της καμένης δασικού χαρακτήρα έκτασης, τα οποία διατηρούνται στο ακέραιο. 

Υπόθεση 2 εβδομάδων η ανάθεση της αποκατάστασης

Η διοίκηση της ΔΕΗ γνωστοποίησε στο ΥΠΕΝ την πρόθεση ανάληψης χρηματοδότησης και υλοποίησης του έργου προχθές, σε διάστημα μόλις 5 ημερών αφότου το ΥΠΕΝ ενέκρινε στις 10/9 μελέτη «Αντιπλημμυρικής Προστασίας για τη συγκράτηση του εδάφους, τον περιορισμό της Διάβρωσης και της Επιφανειακής Απορροής στην Υδρολογική Λεκάνη 23.27.06 Χείμαρρος Σηπιάδας».  

Δεδομένου ότι ο Κ. Σκρέκας υπέγραψε την απόφαση «Καθορισμός λεπτομερειών και τεχνικών ζητημάτων επί της παραγράφου 3, άρθρου 42 του ν. 998/1979 – Προϋποθέσεις εφαρμογής, επίβλεψη και έλεγχος διαδικασιών εκτέλεσης έργων από τους Αναδόχους αποκατάστασης και αναδάσωσης δημοσίων εκτάσεων δασικού χαρακτήρα» στις 3 Σεπτεμβρίου, η όλη διαδικασία που κατέληξε στην ανάδειξη της ΔΕΗ ως αναδόχου αποκατάστασης ολοκληρώθηκε σε διάστημα 2 εβδομάδων. 


Γιάννα Παπαδημητρίου

energypress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου