Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021

Απορρίπτουν οι καθετοποιημένοι προμηθευτές τις προτάσεις της ΡΑΕ για τα τιμολόγια - Πλήττεται ο ανταγωνισμός

Σφοδρή αντίδραση από τη βιομηχανία στις αυξήσεις έως 40% από τη ΔΕΗ |  Business Daily
Κατά της ρήτρας αναπροσραμογής, κατάργησης του παγίου οι προμηθευτές στο συνολό τους αρνητικοί στην διαβούλευση

Απορριπτικές ως προς τις προτάσεις της ΡΑΕ για την επιβολή πλαφόν στη ρήτρα αναπροσαρμογής της τιμής του ρεύματος, την κατάργηση του παγίου ή τις αλλαγές στη ρήτρα πρόωρης

αποχώρησης, είναι οι θέσεις του συνόλου των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτές εκφράστηκε στο πλαίσιο της διαβούλευσης που διενήργησε η ΡΑΕ για την τροποποίηση των κανόνων λειτουργίας της αγοράς προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.
To ζήτημα αυτό είναι επίμαχο συνολικά για την κυβερνητική πολιτική, αφού θεωρητικά αλλά και πρακτικά, σύμφωνα με όσα έχει αναφέρει και το ΥΠΕΝ, η ΡΑΕ έχει κληθεί να παίξει τον βασικό ρόλο στην εύρεση μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων ισορροπιών, σε μια αγορά που ο καταναλωτής απειλείται και θα απειλείται από τα αυξημένα εκ των πραγμάτων τιμολόγια.

Στις επιστολές τους προς την Αρχή οι τέσσερις καθετοποιημένοι προμηθευτές αναφέρουν μεταξύ άλλων τα εξής :

ΔΕΗ: Ισχυρά πλήγματα στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς

Η ΔΕΗ θεωρεί ως μη συμβατή με την οικονομική ελευθερία των προμηθευτών την πρόταση της ΡΑΕ για δύο βασικές κατηγορίες τιμολογίων, ένα σταθερό και ένα κυμαινόμενο με πλαφόν. Επικαλείται την αντίδραση της Κομισιόν στα μέτρα της Ισπανίας για τον καθορισμό ανώτατων ορίων τιμολόγησης και υπενθυμίζει ότι η οδηγία 2019/944 οριοθετεί αυστηρά τη δυνατότητα των κρατών να επεμβαίνουν στην τιμολόγηση προμήθειας.
Η ΔΕΗ τονίζει ότι η επιβολή ανώτατου και κατώτατου ορίου διακύμανσης της ρήτρας αναπροσαρμογής, όπως προτείνει η ΡΑΕ, μπορεί να πλήξει καίρια τη βιωσιμότητα ορισμένων εταιριών προμήθειας, δεδομένου ότι οι προμηθευτές θα εξαναγκαστούν να απορροφήσουν οποιαδήποτε πέραν του πλαφόν αύξηση της τιμής.
“Η αναγκαστική ομογενοποίηση τιμών και προσφορών μέσω ρύθμισης στρεβλώνει τον ίδιο τον ανταγωνισμό”, αναφέρει η εταιρία στην επιστολή της, εκτιμώντας ότι ενδέχεται να δεχθεί ισχυρά πλήγματα η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, όπως μείωση του αριθμού των προμηθευτών, εξασθένιση του κινήτρου εισόδου νέων προμηθευτών, αύξηση του κόστους βιωσιμότητας των επιχειρήσεων, μείωση μελλοντικών επενδύσεων κλπ
Επίσης η ΔΕΗ εκφράζει τη διαφωνία της με την πρόταση για την κατάργηση του παγίου στους λογαριασμούς, θεωρώντας ότι αποτελεί κεντρικό συστατικό της εμπορικής πολιτικής των εταιριών, ενώ τάσσεται υπέρ της διατήρησης της ρήτρας πρόωρης αποχώρησης στις συμβάσεις με σταθερή τιμή για ορισμένο χρονικό διάστημα.

Μυτιληναίος: ¨Οχι σε όρια προσαύξησης

Την πλήρη αντίθεσή του με θέσπιση ορίων προσαύξησης στις ρήτρες αναπροσαρμογής των τιμολογίων εκφράζει η εταιρία Mytilieos, τονίζοντας ότι αφενός δεν σχετίζεται με την ενίσχυση της διαφάνειας των τιμολογίων ηλεκτρικής και αφετέρου πλήττει την οικονομική ελευθερία των προμηθευτών.
“….Το τελευταίο χρονικό διάστημα, με τη θέση σε ισχύ́ του target model αλλά και λόγω λοιπών οικονομικών και γεωπολιτικών συγκυριών, οι τιμές κόστους ηλεκτρικής ενέργειας είναι ασταθείς, συνεχώς μεταβαλλόμενες και έχουν εκτοξευθεί σε υψηλότατα επίπεδα. Αυτό συνιστά μία πραγματικότητα που δεν μπορούσε να προβλεφθεί ή να αντισταθμιστεί με ασφάλεια, από κανέναν συμμετέχοντα στην αγορά. Ο μόνος τρόπος προστασίας της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς, που σχετίζεται άρρηκτα με τη βιωσιμότητα των προμηθευτών είναι είτε η προσφορά υψηλών σταθερών τιμολογίων, που να καλύπτουν το επιχειρηματικό ρίσκο του προμηθευτή́ είτε η προσφορά κυμαινόμενων τιμολογίων που σχετίζονται με τη διακύμανση των βασικών παραμέτρων του κόστους των προμηθευτών» αναφέρει χαρακτηριστικά το κείμενο που κατέθεσε η εταιρία στη διαβούλευση.

Η υποχρέωση για παροχή́ ενός τιμολογίου με ανώτατο όριο τιμής περιορίζει σημαντικά την ελευθερία διαμόρφωσης της τιμολογιακής/εμπορικής πολιτικής των προμηθευτών, υποστηρίζει η Μytilineos, προσθέτοντας ότι η διαμόρφωση της τιμολογιακής/εμπορικής πολιτικής αποτελεί θεμελιώδη πτυχή κάθε οικονομικής δραστηριότητας και ανάγεται για το λόγο αυτό στον πυρήνα της οικονομικής ελευθερίας.”
Ως προς το ζήτημα των επιμέρους δεικτών που χρησιμοποιούν οι προμηθευτές για τη διαμόρφωση των ρητρών αναπροσαρμογής, η εταιρία αναφέρει ότι δεν δικαιολογείται η θέσπιση περιορισμών, καθώς η επιλογή́ συνδέεται κι αυτή́ με την οικονομική́ ελευθερία του προμηθευτή́. Υποστηρίζει επίσης ότι η διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού́ εργαλείου σύγκρισης τιμών δεν αποτελεί υποχρέωση των προμηθευτών αλλά των εκάστοτε ρυθμιστών, ενώ τάσσεται κατά της πρότασης της ΡΑΕ για την κατάργηση του παγίου.

Ήρων: Απουσιάζουν εργαλεία διεχείρισης κινδύνου

Η εταιρία τονίζει ότι απουσιάζουν τα απαραίτητα εργαλεία διαχείρισης κινδύνου για τους Προμηθευτές που δραστηριοποιούνται στην αγορά ηλεκτρισμού και υπογραμμίζει τον κίνδυνο η ρυθμιστική παρέμβαση που στοχεύει στην ενίσχυση της διαφάνειας, να οδηγήσει σε τυποποίηση των τιμολογίων και κατ’ επέκταση στην αποδυνάμωση του ανταγωνισμού και στο κλείσιμο της αγοράς. Η Ήρων θεωρεί ότι πριν την εφαρμογή όλων των ειδικών μέτρων που προτείνει η Αρχή θα πρέπει πρώτα να αντιμετωπιστούν τα δομικά προβλήματα της χονδρεμπορικής αγοράς.

Ως προς το ευκρινές όριο προσαύξησης, προτείνει να υπάρχει στις περιπτώσεις που ο προμηθευτής το επιλέγει, στο πλαίσιο της εμπορικής του πολιτικήςΠ και αφού το έχει σωστά επικοινωνήσει στον πελάτη του. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στο κείμενο που κατέθεσε στη διαβούλευση, η εταιρεία αναγνωρίζει ότι απαραίτητη προϋπόθεση ανάπτυξης του ανταγωνισμού αποτελεί η εμπιστοσύνη του καταναλωτή, η οποία διασφαλίζεται μέσω της τήρησης των αρχών της διαφάνειας στα προσφερόμενα κυμαινόμενα τιμολόγια.

Η Ηρων θεωρεί ότι η πρόταση της Αρχής για παροχή κυμαινόμενων τιμολογίων με ευκρινές όριο προσαύξησης της Χρέωσης Προμήθειας (π.χ. ±30%), το οποίο όμως σε καμία περίπτωση: (α) δε θα αποτελεί αντικείμενο ρυθμιστικής απόφασης, (β) δε θα εφαρμόζεται οριζόντια σε όλη την αγορά και (γ) δε θα συνδυάζεται με την προβλεπόμενη τυποποίηση της ρήτρας αναπροσαρμογής, μπορεί να αποτελέσει ένα ορθό μέτρο ενίσχυσης της διαφάνειας.
Όμως υπογραμμίζει ως αυτονόητη στο πλαίσιο της ελεύθερης αγοράς, τη διατήρηση του δικαιώματος του Προμηθευτή να μην υιοθετήσει την προτεινόμενη πρόταση της Αρχής υπό την προϋπόθεση όμως ότι η εν λόγω εμπορική του απόφαση - αποτυπώνεται ξεκάθαρα στους όρους του σχετικού εμπορικού προγράμματος και επικοινωνείται με σαφήνεια σε όλες τις προωθητικές ενέργειες.

ELPEDISON: Περιορίζονται οι διαθέσιμες επιλογές του καταναλωτή

Υπέρ της ρήτρας πρόωρης αποχώρησης (“early termination fees”) στο βαθμό που δεν αποτελεί ρήτρα εξαναγκαστικής πιστότητας τάσσεται και η Elpedison, καθώς οι συγκεκριμένες ρήτρες αφορούν ποσότητες ενέργειες που δεσμεύονται για τους καταναλωτές, ώστε να διασφαλιστεί η σταθερή τιμή στο σύνολο της διάρκειας του συμβολαίου. Αφορούν αντισταθμισμένες (hedged) σταθερές τιμές ενέργειας και PPAs για τα οποία οι προμηθευτές δεσμεύονται, επιβαρύνονται και συνεπώς δικαιούνται αποζημίωσης σε περίπτωση πρόωρης αποχώρησης.
Οσον αφορά στο επίμαχο θέμα του πλαφόν στη ρήτρα αναπροσαρμογής η Elpedison τονίζει ότι διαφωνεί με την άποψη της Αρχής για επιβολή συγκεκριμένου ορίου «το οποίο θα εκθέτει τους καταναλωτές μέχρι έναν ορισμένο βαθμό, εκ των προτέρων γνωστό, στους κινδύνους της αγοράς». Η τιμολογιακή πολιτική είναι επιχειρηματική επιλογή του κάθε προμηθευτή η οποία οφείλει να καλύπτει όλα τα επίπεδα ρίσκου τα οποία διατίθεται να αναλάβει κάθε καταναλωτής (risk appetite) είτε αυτό είναι μηδενικό ρίσκο (i.e. σταθερό τιμολόγιο) είτε υψηλό. Πιθανή οριοθέτηση θα περιόριζε τις διαθέσιμες στον καταναλωτή επιλογές γεγονός ευθέως αντίθετο με τις επιδιώξεις του Ρυθμιστή.. Επίσης θεωρεί εσφαλμένη την εισήγηση της Αρχής για κατάργηση των παγίων «Πιστεύουμε ότι η παρέμβαση της Αρχής οφείλει να κατευθυνθεί προς τη βελτίωση της διαφάνειας και της πληρότητας της ενημέρωσης και όχι στις επιχειρηματικές επιλογές» τονίζει η επιστολή .


www.worldenergynews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου