Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2021

Απαλλάσσεται από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης η ηλεκτροπαραγωγή με καύσιμο το φυσικό αέριο - Τι προβλέπει η απόφαση ΥΠΕΝ και ΑΑΔΕ


Πλήρη απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης απολαμβάνουν πλέον οι ποσότητες φυσικού αερίου που καταναλώνονται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Η απόφαση έχει τεθεί σε ισχύ από τις 30 Αυγούστου, ημέρα

δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και φέρει τις υπογραφές του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα και του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γεώργιου Πιτσιλή. Η απόφαση υπεγράφη στις 11 Αυγούστου 2021.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της απόφασης, ορίζεται ότι δικαιούχοι της απαλλαγής από τον Ε.Φ.Κ. είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία χρησιμοποιούν φυσικό αέριο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία είτε εγχέεται στο Σύστημα Μεταφοράς ή στο Δίκτυο Διανομής, είτε παράγεται για ιδία χρήση. Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται και οι μονάδες συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας, για το μέρος του φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Όπως ορίζεται σχετικά στην απόφαση, αρμόδια αρχή για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της νόμιμης χρησιμοποίησης του φυσικού αερίου που απαλλάσσεται από τον ΕΦΚ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι η Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) στη χωρική δικαιοδοσία της οποίας βρίσκεται η εγκατάσταση όπου λαμβάνει χώρα η εν λόγω παραγωγική διαδικασία. Επιπρόσθετα, αναφέρεται πως για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, στην ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής τηρείται «Μητρώο δικαιούχων απαλλαγής από ΕΦΚ του φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας».

Στην απόφαση αναγράφονται τα δικαιολογητικά που χρειάζεται να υποβάλει κάθε παραγωγός προκειμένου να τύχει απαλλαγής του ΕΦΚ για τις ποσότητες φυσικού αερίου που καταναλώνονται για λόγους ηλεκτροπαραγωγής, καθώς επίσης ορίζονται οι υποχρεώσεις των δικαιούχων απαλλαγής προσώπων (άρθρο 3). Επίσης στο άρθρο 4 αναλύεται η μεθοδολογία για τον προσδιορισμό των απαλλασσόμενων ποσοτήτων φυσικού αερίου που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με τις λοιπές χρήσεις, σε περίπτωση κοινών μετρητών ή σε μονάδες συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας. Στο άρθρο 6 προσδιορίζονται οι υποχρεώσεις διανομέων – αναδιανομέων και δικαιούχων απαλλαγής προσώπων/Υποβολή Δήλωσης ΕΦΚ.

Τέλος, στο άρθρο 8 γίνεται πρόβλεψη για τον τρόπο διεξαγωγής των ελέγχων.

Η εν λόγω απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι 30 Αυγούστου 2021.

Δείτε ολόκληρη την απόφαση σε μορφή pdf στα «συνοδευτικά αρχεία».

Συνοδευτικά αρχεία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου